Foglalkozás-egészségügy

KÖZÉPPONTBAN AZ EMBER

Az elmúlt évek gazdasági változásai nagyban befolyásolták a hazai vállalatok, vállalkozások humánerőforrás bázisát. A felelős cégvezetők felismerték, hogy a munkaerő megtartása, folyamatos fejlesztése és motiválása fontos gazdasági növekedésük szempontjából, melynek alapja a munkavégzéshez szükséges megfelelő egészségi állapot.

A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok során szakorvos kollégáink komplex, személyre szabott ellenőrzéseket végezve győződnek meg a munkavállalók adott területen végzett feladataik ellátásához szükséges fizikai, és mentális egészségi állapotáról a hatályos jogszabályokban, foglalkozás-egészségügyi rendeletben előírtaknak megfelelően.

SZOLGÁLTATÁSOK
 • Előzetes, időszakos és záró munkaköri alkalmassági vizsgálatok
 • Az új munkavállalók tájékoztatása egészségügyi és munka-higiénés kérdésekről
 • Foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása
 • A munkavégzés és a munkakörnyezet egészségkárosító hatásainak, kockázatainak vizsgálata
 • Kockázatértékelés készítése
 • Hivatásos jogosítványok, lőfegyverviseléshez szükséges orvosi alkalmassági vizsgálatok
 • Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás
 • Hallásvizsgálatok, légzésfunkciós vizsgálatok elvégzése
 • Számítógépes munkahelyek véleményezése
 • Közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában
 • Közreműködés a foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában
 • Közreműködés a munkahelyi rehabilitációban
 • Egészségügyi dokumentáció készítése a munkavállalókról
 • Az elsősegélynyújtó tanfolyamok és prevenciós előadások tartása
 • Szűrővizsgálatok szervezése
DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK
 • EKG
 • Laborvizsgálatok
 • Számítógépes légzésfunkciós vizsgálatok
 • Hallásvizsgálatok
 • Képalkotó vizsgálatok
 • ORVOSOK

  Dr. Bánki Magdolna

  tel: +36 30 928 8588
  email: cortimed@gmail.com

  Rendelési idő (Gyula):

  Kedd 07:00 – 10:00
  Csütörtök 07:00 – 10:00

  Rendelési idő (Balatonfüred):

  Péntek 13:00 – 14:00

  BEJELENTKEZÉS